• HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT, NƯỚC CẤP TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP.
Các bước để tạo ra một hệ thống:

Xây dựng giải pháp công nghệ để tạo ra một hệ thống xử nước. Đây chính là giá trị cốt lõi, nó là phương hướng để giải quyết bài toán đặt ra khi có yêu cầu tạo ra một hệ thống.
Thiết kế để tạo nên một hệ thống xử lý vận hành hiệu quả. Đầu tiên là thiết kế sơ đồ nguyên lý. Tiếp đến là các thiết kế chi tiết cho từng vật tư, thiết bị của hệ thống.
Chế tạo hoặc mua sắm thiết bị để tạo ra hệ thống xử lý nước đúng theo thiết kế.
Thi công lắp đặt thiết bị, vận hành thử, hiệu chỉnh và hoàn thiện hệ thống.
Hướng dẫn vận hành và bàn giao hệ thống. 

Các dữ liệu đầu vào để tạo ra hệ thống:

Chỉ tiêu lý hóa của nước cấp đầu vào.
Tiêu chuẩn áp dụng cho nước đầu ra sau khi qua hệ thống.
Công suất yêu cầu của hệ thống.
Mặt bằng lắp đặt hệ thống.
Ngân quỹ xây dựng hệ thống.

Đánh giá hiệu quả của một hệ thống:

Giá thành cho mỗi mét khối nước thành phẩm
Tuổi thọ của hệ thống.
Tác động đến môi trường.

Chúng tôi đã có 10 năm kinh nghiệm cung cấp giải pháp, thiết kế, chế tạo thiết bị. Thi công, lắp đặt các hệ thống xử lý nước sinh hoạt và công nghiệp.

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC

0986 978 499
0986978499